Browsing Category

ZEE Marathi

Ali Mili Gup Chili Title Song Lyrics अळिंमिळी गुपचिळी अळिंमिळी गुपचिळी उशिरा आलो तर फ्रेंड्स से आपले आईचा राग बाबा देतात टपली अन बाबा येतात उशिरा अन नक्की होत काय नाय नाय नाय अन आम्ही कधी मुळीच बोलणार नाय अन गोगलगाय अन पोटात पाय आम्ही चूप बसायची घेतली गोळी अळिंमिळी गुपचिळी…
Read More...